LA CASA DE BERNARDA ALBA

de Federico García Lorca

Mobirise

PLAÇA DEL COLL
Dijous, 18 de juliol a les 22 h

Dramatúrgia i direcció:  DOLORS VILARASAU

Repartiment

Carme González Bernarda Alba
Encarna Adelantado La Poncia, criada de Bernarda
Roser Casamitjana Maria Josefa, mare de Bernarda
Cristina Sirvent Angustias, filla de Bernarda
Gisela Figueras Magdalena, filla de Bernarda
Marta Jener Amelia, filla de Bernarda
Martina Vilarasau Martirio, filla de Bernarda
Maria Ten Adela, filla de Bernarda
Núria Ayala La criada
Montse Noales La mendiga / La vecina


Moviment i coreografíes: Martina Vilarasau
Vestuari: Eulàlia Cortijos / Pepa Gómez
Il·luminació: Bernat Llunell
Tècnics llum i so:  Albert Compte / Ramon Diví
Microfonista: Carles Roca 
Disseny gràfic: Ignasi Bassó
Producció: Cristina Campmany Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

This web page was started with Mobirise