html web templates
Mobirise

19a edició
Pedra i Sang

Tragicomèdia musical basada en l’assassinat de l’abat Arnau de Biure al Monestir de Sant Cugat del Vallès durant la missa del gall del 1350

DIES I HORARIS DE REPRESENTACIONS
PRÈVIES:

divendres 20 a les 19,30 h. Premsa, invitació, promoció TRES C
divendres 20 a les 22 h (Camí de Justícia). Amb inscripció prèvia al Museu

OBERTES AL PÚBLIC (TAQUILLA)
dimecres 25 a les 20 h
dijous 26 a les 20 h
divendres 27 a les 19,00 h
divendres 27 a les 21,30 h
dissabte 28 a les 19,00 h
dissabte 28 a les 21,30 h