2020-16a. edició
16 de juliol
RECONEIXEMENT
IGNASI RODA

fotos: Lali Puig

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Designed with Mobirise site templates