La filla del mar

de Àngel Guimerà

Mobirise

JARDINS DEL MONESTIR – ESPAI DELS CASTANYERS

Dijous, 4 de juliol, a les 22 h

Repartiment
Caterina MARTA JENER
Filomena LARA CARBONELL
Lluïseta NÚRIA BALDI
Rufet MARC CARBONELL
Mòllera ANDREU TARRÉS
Mariona CARME PIDEVALL
Pere Màrtir GUILLEM MARINÉ
Cinquenes CARME GONZÁLEZ
Gregori PERE PASTOR
Àgata MARTINA VILARASAU
Baltasanet XAVIER TOR

Espai sonor BÀRBARA GRANADOS
Vestuari NÚRIA PUIGDOMÈNECH
Il·luminació BERNAT LLUNELL
So CARLES ROCA/RAMON DIVÍ
Disseny gràfic IGNASI BASSÓ
Fotografies LALI PUIG
Infraestructures GESTIÓ CULTURAL

Adaptació i direcció DOLORS VILARASAU

ENTRADA LLIURE

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Built with Mobirise - Find more