Directora

Compositor

Director musical

Ajudantia de direcció

Abat Biure

Berenguer de Saltells

Rei Pere III, el Cerimoniós

Pere Çarovira

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Mobirise site software - Go here