La senyora Florentina
i el seu amor Homer 

de Mercè Rodoreda 

Mobirise

PLAÇA DE L’ALCALDE MAGÍ BARTRALOT
Dijous, 3 de juliol, a les 22 h

Repartiment
FLORENTINA: Marta Uxan - HOMER: Joan Berlanga - ZOILA: Marta Jener -
JÚLIA: Encarna Adelantado - PERPÈTUA: Sònia Guimerà - ZERAFINA: Martina Vilarasau - FRANCISQUET: Joan Vallvé - MIQUELÓ: Josep Bisbal

Equip tècnic
IL·LUMINACIÓ: Bernat Llunell - SO: Diego Güiz - VESTUARI: Eulàlia Cortijos -PRODUCCIÓ: Carolina Hernández

ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ: Dolors Vilarasau

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

How to build a free site - Check it out