2018-14a. edició

Manuel de Pedrolo 
Maria Aurèlia Capmany

(amb motiu del centenari del seu naixement)

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Built with Mobirise free themes