Cabaret Porcel 

Versió cabaretera de les obres “El general”
i “Història d’una guerra” de Baltasar Porcel

Mobirise

PLAÇA DE PEP VENTURA
Dijous, 10 de juliol, a les 22 h

EL GENERAL
Repartiment
L’ESPIRITISTA: Carme González - NATÀLIA, vídua del General: Anna Cristina Aguilera - MANUEL, promès de Natàlia: Jaume Pla - EL CORONEL: Joan Berlanga

HISTÒRIA D’UNA GUERRA
Repartiment

NOIA 1: Marta Uxan - NOIA 2: Martina Vilarasau - NOIA 3: Sònia Guimerà -
JOVE 1: Guillem Mariné - JOVE 2: Josep Bisbal - JOVE 3: Adrià Diaz -
PIANO: Marc Garcia Ramis

Equip tècnic
IL·LUMINACIÓ: Bernat Llunell - SO: Diego Güiz - VESTUARI: Eulàlia Cortijos
- CARACTERITZACIÓ I ATREZZO: Montse Figueras - PRODUCCIÓ: Carolina Hernández

TEXT I CANÇONS: Ignasi Roda
DIRECCIÓ: Dolors Vilarasau 

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Set up a free website - Check it