PRIMERA HISTÒRIA D’ESTHER  

de Salvador Espriu

Mobirise

Dramatúrgia d’Ignasi Roda

PLAÇA DE L’ALCALDE MAGÍ BARTRALOT
Dijous, 11 de juliol a les 22 h

Repartiment
L’ALTÍSSIM: Josep Maria Balcells - REI: Joan Berlanga - AMAN: Àlvar Roda - MARDOQUEU: Ricard Mariné - ESTHER: Itziar Fenollar - SECUNDINA: Roser Casamitjana - TERES, BOTXI, COR DE JUEUS: Ignasi Bassó - BIGTAN, HEGAI, COR DE JUEUS: Quim Pla - VASTHI, COR DE JUEUS, COR DE DONES: Marta Uxan - BANYETA, COR DE JUEUS, COR DE DONES: Sònia Guimerà - ZERES, COR DE JUEUS, COR DE DONES: Martina Vilarasau - NENA: Laura Pijoan

Equip tècnic
VESTUARI: Eulàlia Cortijos - GRAFISME: Ignasi Bassó - SO: Sergi Garcia Tobella - IL·LUMINACIÓ: Laura Aguiló - PRODUCCIÓ EXECUTIVA: Carolina Hernández

DIRECCIÓ I MÚSIC: Ignasi Roda

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

This site was built with Mobirise web theme