website creation software

Pedra i Sang 

Desembre de 2018
Dies 25, 26, 27 i 28

Tragicomèdia musical basada en l’assassinat
de l’abat Arnau de Biure al Monestir de Sant Cugat del Vallès durant la missa del gall del 1350

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619