CONVERSIÓ I MORT
D’EN QUIM FEDERAL

de Salvador Espriu

Mobirise

Dramatúrgia de Ricard Salvat (In Memoriam)

PLAÇA DE L’ALCALDE MAGÍ BARTRALOT
Dijous, 11 de juliol a les 22 h

Repartiment
QUIM FEDERAL: Jaume Pla - ROSSENDA: Carme González
- SAGRISTÀ: Artur Costa - PANCRAÇ: Pere Pahissa

Equip tècnic
ELEMENTS ESCENOGRAFICS: Dolors Serra - VESTUARI: Eulàlia Cortijos
- GRAFISME: Ignasi Bassó - SO: Sergi Garcia Tobella - IL·LUMINACIÓ: Laura Aguiló - PRODUCCIÓ EXECUTIVA: Carolina Hernández

DIRECCIÓ: Dolors Vilarasau

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619

Create your own website - Go here