landing page html templates
Mobirise

Laura Borràs

directora de la Institució de les Lletres Catalanes

Literatura i valors

La literatura és possiblement un dels motors de les representacions simbòliques que ens ofereixen una imatge més universal de la identitat humana. I, tanmateix, la seva presència social, el seu menysteniment en la formació dels nostres escolars i altres formes del seu desprestigi són el símptoma més evident de fins a quin punt hem desatès les disciplines que no tenen una aplicació directa en els interessos del mercat.
Amb tot, aquesta renúncia suposa una descapitalització social en termes espirituals i morals. Tenir cultura, fer cultura, llegar cultura significa formar en valors, és una aposta per la forja de ciutadans informats, capaços de pensar per ells mateixos, empàtics, cívics, dignes i democràtics. Els clàssics constitueixen reductes d’aquests valors que convé tenir ben presents. 

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619