bootstrap responsive templates
Mobirise

Magda Oranich

advocada, parlamentària

La brigada Aranzadi contra Catalunya

L’Aranzadi és el nom col·loquial de totes les lleis, reglaments i sentències que creen jurisprudència. Els advocats de l’Estat manen avui a Espanya i fabriquen la òptica amb la que l’Estat es mira Catalunya. Es parla de la judicialització de la Política, però és la Justícia que intervé en la Política o bé és la Política que judicialitza la Justícia?

Apartat de Correus, 41
08171-Sant Cugat del Vallès 

pedraisang@gmail.com
Telèfon: 669244619